V A B I L O

Košarkarski klub Domžale vabi na redni občni zbor kluba, ki bo v četrtek, 31.8.2017, ob 17.00 uri, v sejni sobi Športne dvorane Domžale.

DNEVNI RED:
1. Otvoritev občnega zbora
2. Izvolitev organov občnega zbora
3. Poročila o delu klubskih selekcij v sezoni 2016/2017 ter plan za sezono 2017/2018
4. Nadomestne volitve v organe kluba
5. Letno poročilo kluba za leto 2016 (računovodski izkazi ter poslovno poročilo)
6. Razno

 

Predsednik:
Aleš Klavžar