Častni člani

PRIZNANJA KOŠARKARSKEGA KLUBA DOMŽALE OB 50 LETNICI

Dva člana košarkarskega kluba dr. Mitja Šircelj in Sašo Grilj ter pokrovitelj članske ekipe Helios d.d. Domžale prejemajo za izjemne zasluge pri razvoju njeni uveljavljanosti v Sloveniji naziv častni član Košarkarskega kluba Domžale.

Dr. Mitja Šircelj
Dr. Mitja Šircelj je ustanovitveni član Košarkarskega kluba Domžale. Igralec in odbornik prve generacije, ki je postavila temelje košarkarskega športa v domžalski občini. V obdobju od leta 1960 do 1970 je bil predsednik, nato dve leti član predsedstva, od leta 1972 do 1983 pa ponovno predsednik kluba. Od leta 1983 dalje je podpredsednik kluba. Kot vodilni klubski funkcionar je posvetil posebno pozornost gradnji peščenih igrišč in prve asfaltne ploščadi z električno osvetlitvijo v Športnem parku ter bil med pobudniki gradnje večnamenske dvorane Komunalnega centra. S sodelavci je uspel ustvariti gmotne pogoje za tekmovanja članov na republiški in zvezni ravni. Veliko skrb je posvetil popularizaciji košarke na domžalskem in kamniškem področju. Po njegovi zaslugi se je košarka razširila tudi v vseh osnovnih šolah domžalske občine, pri gradnji novih šolskih poslopij pa je bil pobudnik postavitve takšnih telovadnic, da so ustrezala za košarkarska in druga tekmovanja. V največji meri mu je to uspelo z gradbenim odborom pri Osnovni šoli Venclja Perka v Domžalah, kjer je bila telovadnica v osemdesetih letih prizorišče tudi zveznih tekmovanj. Z vso bogato dejavnostjo so bili postavljeni temelji za množični in kakovostni razvoj košarke v domžalski občini.
Za napredek košarke in drugih športov v domžalski občini si je prizadeval tudi v občinskih družbenopolitičnih organih. Kot predsednik občinskega sveta za telesno kulturo je skupaj s telesnokulturno občinsko zvezo uspel doseči, da je Skupščina občine Domžale ustanovila sklad za financiranje telesne kulture, kar je bil prvi primer sistemskega načina financiranja športa v Sloveniji.
Dr. Mitja Šircelj si kot podpredsednik kluba prizadeva za njegov razvoj na temeljih, ki so jih začrtale prve generacije. Dejaven je bil tudi v organih Košarkarske zveze Slovenije. Je nosilec priznanj Košarkarske zveze Jugoslavije in Košarkarske zveze Slovenije.

Sašo Grilj
Sašo Grilj je igralec prve generacije domžalskih košarkarjev, kot trener in funkcionar pa je zaslužen za pomembne tekmovalne dosežke Košarkarskega kluba Domžale. Kot kapetan članske ekipe je bil leta 1960 pobudnik za pridobitev kvalitetnega trenerja Kruna Brumna s ciljem, da se klub uveljavi v slovenskem in jugoslovanskem prostoru. Z uvrstitvijo v republiško ligo leta 1961 je ta generacija pomenila mejnik v kakovostnem razvoju domžalske košarke. V začetku šestdesetih let je prevzel treniranje klubskega podmladka in leta 1962 so domžalski pionirji postali republiški prvaki, naslednje leto pa je mladinska ekipa zasedla drugo mesto v Sloveniji. Pomembne uspehe je dosegel tudi trener članske ekipe, ko ji je uspelo v letu 1966 ponovno uvrstitev v prvo republiško ligo, naslednje leto pa se je ta ekipa uvrstila v drugo zvezno ligo. Nato je prevzel tehnično vodenje kluba in še sedaj je svetovalec za to področje. Kot član uprave si aktivno prizadeva za uspešno delovanje kluba.