Trenerji

Anton Orehek
Vid Zule
Dušan Remic
Boris Kristančič
Franc Grandovec
Sašo Grilj
Mik Pavlovič
Peter Kralj
Ostoj Kristan
Jože Zevnik
Andrej Strehovec
Jošo Gagelj
Tomo Vavpetič
Franc Benet
Lado Gorjan
Milan Brezovec
Martin Gorenec
Predrag Milović
Peter Brumen
Andrej Urlep
Lado Gorjan
Živko Ljubojević
Lado Gorjan
Memi Bečirović
Zoran Martić
Rade Mijanović
Rado Trifunovič
Ivan Sunara
Zmago Sagadin
Gregor Hafnar
Gašper Okorn
Jakša Vulić

mik_pavlovic
tomo_vavpetic
andrej_urlep
zmago_sagadin